Παραγωγή

neoplast

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

H εταιρεία Neoplast A.E επενδύει συνεχώς σε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Στόχος της Εταιρείας είναι να εισάγει τη νεώτερη τεχνολογία στην παραγωγική της διαδικασία, με σκοπό τόσο στην μείωση του κόστους παραγωγής για την παροχή ανταγωνιστικών τιμών όσο για και την παραγωγή προϊόντων ολοένα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων έχει ως αποτέλεσμα οι πελάτες τις εταιρείας να απολαμβάνουν προϊόντα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους.

neoplast

Παραγόμενα Προϊόντα – Παραγωγική Διαδικασία

H εταιρεία Neoplast A.E χρησιμοποιεί Α’ ύλες υψηλών προδιαγραφών προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλότητα της παραγωγής και την παραγωγή άριστων προϊόντων.
Όλα τα προϊόντα της εταιρείας παράγονται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην βιομηχανική περιοχή της Μάνδρα Αττικής.

neoplast

Σχεδιασμός νέων προϊόντων – Υποστήριξη

Μενού