Αλάτι

PET
Αλάτι 200ml

Παλέτα 1x16x350

Βάρος: 15.5gr
Κωδικός προϊόντος: 1202061
Neoplast Αλάτι 200ml
P.E.
Αλάτι 250ml

Παλέτα 1x10x700

Βάρος: 12.7gr
Κωδικός προϊόντος: 1202017
Neoplast Αλάτι 250ml
P.E.
Αλάτι 250ml

Παλέτα 1x10x700

Βάρος: 12.60gr
Κωδικός προϊόντος: 1202062
PET
Αλάτι 400ml

Παλέτα 1x16x250

Βάρος: 18.0gr
Κωδικός προϊόντος: 1202036
Neoplast Αλάτι 400ml
P.E.
Αλάτι 400ml

Σακούλα 1×400

Βάρος: 15.8gr
Κωδικός προϊόντος: 1202023
P.E.
Αλάτι 400ml

Παλέτα 1x10x500

Βάρος: 17.7gr
Κωδικός προϊόντος: 1202065
Neoplast Αλάτι 500ml
P.E.
Αλάτι 500ml

Σακούλα 1×350

Βάρος: 17.4gr
Κωδικός προϊόντος: 1202028
Neoplast Αλάτι 750ml
PET
Αλάτι 750ml

Παλέτα 1x16x120

Βάρος: 27.5gr
Κωδικός προϊόντος: 1202024
Neoplast Αλάτι 750ml
P.E.
Αλάτι 750ml

Παλέτα 1x16x120 / Σακούλα 1×200

Βάρος: 29.4gr
Κωδικός προϊόντος: 1202066
Filters
Filters
ΎψοςReset
ΔιάμετροςReset
Μενού