Πιστοποιήσεις

ISO

ISO 9001:2015

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 22000:2005

Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων

MSDS

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

PE

Δήλωση Συμμόρφωσης

PET

Δήλωση Συμμόρφωσης

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

HDPE

Πιστοποιητικό Ανάλυσης

PET

Πιστοποιητικό Ανάλυσης

ΝΕΡΟ

Πιστοποιητικό Ανάλυσης

ΠΩΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πιστοποιητικό Ανάλυσης

Μενού